ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-7 Доставка на хранителни продукти по 6 (шест) обособени позиции

2020-7 Доставка на хранителни продукти по 6 (шест) обособени позиции

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-7 Доставка на хранителни продукти по 6 (шест) обособени позиции

1. Решение за откриване на процедура [12.06.2020г. 12:50]

2. Обявление за откриване на процедура [12.06.2020г. 12:52]

3. Указания [12.06.2020г. 12:54]

4. Методика [12.06.2020г. 12:56]

5. Техническа спецификация [12.06.2020г. 12:58]

6. Списък с продукти [12.06.2020г. 13:00]

7. Проект на договора [12.06.2020г. 13:02]

8. Образци [12.06.2020г. 13:04]

9. Съобщение за отваряне на цени [24.08.2020г. 14:55]

Attachments:
Download this file (10.Решение - заличено за сайт.pdf)Решение за избор на изпълнител[14.09.2020г. 15:04]
Download this file (11.Протокол 1 - заличен за сайт.pdf)Протокол № 1[14.09.2020г. 15:05]
Download this file (12.Протокол 2 - заличен за сайт.pdf)Протокол № 2[14.09.2020г. 15:06]
Download this file (13.Доклад  - заличен за сайт.pdf)Доклад[14.09.2020г. 15:07]
Download this file (1.Решение за частично прекратявне на ОП 5 - Храни- заличено.pdf)Решение за частично изменение[23.10.2020г. 13:21]
Download this file (2.Обявление за възложена процедура Храни 2020 - заличено.pdf)Обявление за възложена поръчка[23.10.2020г. 13:22]
Download this file (3.Договор ОП 1- Хляб и хлебни-заличен.pdf)Договор ОП 1[23.10.2020г. 13:22]
Download this file (4.Технически спецификации Мизия.pdf)Техническа спецификация за всички ОП[23.10.2020г. 13:23]
Download this file (5.ОП 1Техническо пр. Косаня - заличено.pdf)Приложение №1-Техническо предложение ОП 1[23.10.2020г. 13:24]
Download this file (6.ОП 1 Ценово пр. Косаня - заличено.pdf)Приложение №2-Ценово предложение ОП 1[23.10.2020г. 13:25]
Download this file (7.Договро ОП 2-Консервирани и преработени плодове и зеленч.-заличен.pdf)Договор ОП 2[23.10.2020г. 13:25]
Download this file (8.ОП 2 Техническо пр. Евелин Комерс - заличено_compressed.pdf)Приложение №1-Техническо предложение ОП 2[23.10.2020г. 13:26]
Download this file (9.ОП 2 цени Евелин - заличено.pdf)Приложение №2-Ценово предложение ОП 2[23.10.2020г. 13:27]
Download this file (10.Договор ОП 3-Месо,риба и месни-заличен.pdf)Договор ОП 3[23.10.2020г. 13:28]
Download this file (11.ОП 3 Техническо пр. Косаня - заличено.pdf)Приложение №1-Техническо предложение ОП 3[23.10.2020г. 13:28]
Download this file (12.ОП 3-Ценово Косаня-заличено.pdf)Приложение №2-Ценово предложение ОП 3[23.10.2020г. 13:29]
Download this file (13.Договор ОП 4-Мялко и млечни-заличен.pdf)Договор ОП 4[23.10.2020г. 13:29]
Download this file (14.ОП 4 Техническо пр. Косаня-заличено.pdf)Приложение №1-Техническо предложение ОП 4[23.10.2020г. 13:30]
Download this file (15.ОП 4-Ценово Косаня - заличено.pdf)Приложение №2-Ценово предложение ОП 4[23.10.2020г. 13:31]
Download this file (16.Договор ОП 6-Други - заличен.pdf)Договор ОП 6[23.10.2020г. 13:31]
Download this file (17.ОП 6 Техническо пр. Евелин Комерс - заличено_compressed.pdf)Приложение №1-Техническо предложение ОП 6[23.10.2020г. 13:33]
Download this file (18.ОП 6 цени Евелин - заличено.pdf)Приложение №2-Ценово предложение ОП 6[23.10.2020г. 13:34]
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"