ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-6 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия, област Враца“

2020-6 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия, област Враца“

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-6 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия, област Враца“


1. Решение за откриване [03.06.2020г. 15:22]

2. Обявление за откриване на процедура [03.06.2020г. 15:23]

3. Указания [03.06.2020г. 15:25]

4. Методика за оценка [03.06.2020г. 15:27]

5. Техническа спецификация [03.06.2020г. 15:29]

6. Проект на договора [03.06.2020г 15:31]

7. Образци [03.06.2020г 15:32]

8. Приложение № 2 към Договор - Техническо предложение

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"