ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-5 „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“.

2020-5 „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-5 „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“.

1. Решение за откриване на процедура [26.05.2020г. 16:15]

2. Обявление за откриване на процедура [26.05.2020г. 16:17]

3. Указания[26.05.2020г. 16:19]

4. Критерии за възлагане [26.05.2020г. 16:21]

5. Техническа спецификация [26.05.2020г. 16:23]

6. Проект на договора [26.05.2020г. 16:25]

7. Образци [26.05.2020г. 16:27]

 8. Приложение №2 към договор - Техническо предложение [23.09.2020г. 17:03]

 9. Приложение №3 към договор - Ценово предложение [23.09.2020г. 17:04]

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"