ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-3 Основен ремонт на ул. "Сливница" и "Косанска", град Мизия, област Враца

2020-3 Основен ремонт на ул. "Сливница" и "Косанска", град Мизия, област Враца

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-3 Основен ремонт на ул. "Сливница" и "Косанска", град Мизия, област Враца

 

1. Решение за откриване на процедура [05.05.2020г. 15:18]

 

2. Обявление за откриване на процедура [05.05.2020г. 15:20]

 

3. Указания [05.05.2020г. 15:22]

 

4. Методика [05.05.2020г. 15:24]

 

5. Техническа спецификация [05.05.2020г. 15:26]

 

6. Проект на договора [05.05.2020г. 15:28]

 

7. Образци [05.05.2020г 15:30]

 

8. Проектна документация [05.05.2020г. 15:32]

 

9. Приложение №1 към договор - Техническо предложение [24.07.2020г. 16:48]

 

 

 

 

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"