Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало

История

Древни корени и богата история имат селищата от община Мизия .Най-ранните следи от появата на хора датират отпреди 5000 години. Тракийските племена, обитавали тези земи са оставили богато културно наследство.

Букьовското съкровищеПрочутото Букьовското сребърно съкровище е открито в селскостопански имот до с. Букьовци /гр.Мизия/ през 1925 година. Датира от ІV век пр.н.е. Находката съдържа два сребърни съда и накит. Елемент от накита е използван като изображение върху пощенска марка, издадена от Министерството на съобщенията през м. октомври 1976 г. Сребърното съкровище е изложено в Националния археологически музей.

 


Църквата "Свето Възнесение Христово" гр. МизияБукьовци се среща за пръв път в турски регистър от 1848 г.и е възникнало около 2 турски чифлика. През 1870 г. е създаден таен революционен комитет, на който гост е бил Васил Левски.Училището е открито през 1870 г., а църквата „Свето Възнесение  Христово„ е построена през 1874 г.

Археологически находки доказват , че Крушовица е съществувало още по времето на втората българска държава / ХІІ-ХІV в/.

Средновековната църква "Св. Никола" в с.СофрониевоСредновековна еднокорабна църква „Св.Никола” с.Софрониево. Нейното изграждане е започнало още по времето на Търновското царство и продължава до ХІХ век.. До църквата и около нея съществува добре запазен Некропол от кръстове /около 450 паметни знаци/, надписите върху които датират от ХІV – ХІХ век. Църквата е обявена за паметник на културата с национално значение.

Гърбавият мост в с.ЛипницаГърбавият мост в с.Липница е строен по време на Римската империя, и се намира до важния римски път „Via Singiduno usque ad Conctantinopolim per piram Danubii.Той  е единствения архитектурен свидетел на преминаването на Ботевата чета през нашия район на 17 май /29 май – нов стил /. и е елемент от мемориалния комплекс „Ботев път” – обявен през 1993г. за групов исторически паметник на културата от национално значение.

Паметник на загиналите за освобождението на България в битката при Каменов мостОсвобождението от османско владичество на Мизия ,Оряхово и околните села идва на 21ноември 1877 г. след ожесточена битка при Каменов мост край с. Сараево, между руските и румънски войски , предвождани от барон Майендорф и полк. Слъничану , и турските орди, която се оказва решителна за по-нататъшния ход на военните действия. Сега на това място има паметник , открит през 1978 г.

Самобитният български музикант и композитор Дико Илиев е живял и творил от 1922 до 1938 г. в Мизия  и през това време е написал хората "Грънчарско", "Еленино", "Дайчово" и "Букьовско". Тук той създава и първата духова музика в района - Букьовската.

Старата сграна на общинатаСградата на старата община с часовниковата кула, която днес е символ на града, е построена през 1929 г. с дарения .

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.