Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение във връзка с газопровода "Южен поток"

Съобщение във връзка с газопровода "Южен поток"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./ 

У В Е Д О М Я В А М Е: 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „Южен поток България” АД, гр. София, област София, 1336, ж.к. «Люлин», бул. «Панчо Владигеров» № 66, има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”

Целта на инвестиционното намерение е изграждане на  нова газопроводна система за доставки на природен газ от Русия до европейския пазар.

Газопровода представлява изцяло нов маршрут за внос на природен газ в страната и за транзитен пренос за съседни страни, който ще свърже българската и руската газови системи, а така също и ще даде възможност за доставки на природен газ от различни източници без междинни транзитни страни.

„Южен поток „ чрез спомагане  развитието на газификацията в страната ще има съществен принос за повишаването на енергийната ефективност и намаляване на енергийния и въглероден интензитет на икономиката – основни приоритети в икономическата и енергийната политика на България.

Предвижда се газопровода да е с работно налягане 9,8MPa и диаметър DN1400 от Черно море до границата с Република Сърбия и отклонение с диаметър DN700 до границата с Република Гърция. Газопроводът ще бъде изпълнен със стоманени тръби клас L485М (X70М) в съответствие с класификацията на ISO  3183.

На територията на община Мизия газопровода ще премине през гр. Мизия, с. Софрониево и с. Войводово.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ – гр.Враца, ул.” Екз. Йосиф” № 81, пощенски код 3000, в общинска администрация Мизия,  Кметства Софрониево и Войводово.

 За повече информация: 09161/23-15, вътр.122

 От Общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"