Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение относно приемане на заявления за лични документи

Съобщение относно приемане на заявления за лични документи

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Областната дирекция на МВР- Враца и РУ„Полиция” гр. Оряхово дават възможност да се приемат заявления за издаване и подмяна на български лични документи на място, в населените места от Община Мизия, посредством мобилни групи.

Гражданите, които желаят да подменят личните си документи трябва да се запишат в срок до 15 август 2011 г. както следва:

 • за граждани на гр. Мизия – в Информационния център в сградата на Община Мизия- І етаж или на тел. 09161/ 23-15
 • за жители на селата от общината– в кметствата по населени места.

Списъкът на желаещите съдържа следните данни:

 • имена;
 • ЕГН;
 • вид на документа /лична карта и/ или паспорт, СУМПС/
 • вид на услугата/ обикновена, бърза или експресна- лична карта и паспорт, само обикновена- СУМПС/

След изготвяне на списъците ще бъдат определени датите за посещение на мобилните групи по населени места .

Информация за документите, необходими  при приемане на заявленията, гражданите  могат да получат  при записването си в Информационния център и по кметства.

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ МОБИЛНА СТАНЦИЯ

При приемането на заявленията гражданите е необходимо да представят следните документи:

 1. За лична карта:
 • предишна лична карта
 • документ за платена държавна такса
 • при промяна на постоянен адрес- удостоверение за постоянен адрес
 • при промяна на имената / брак, развод и др./ - официален документ, удостоверяващ промяната. Представя се и удостоверителен документ от общинската администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни „Население”.

2. За пасторт

 • предишен паспорт, /ако има такъв/
 • документ за платена държавна такса

3. За СУМПС- приема се само в случаите на подмяна, поради изтичане срока на валидност:

 • предишно СУМПС и контролен талон;
 • документ за платена държавна такса;
 • карта за медицински преглед, съдържаща данни за извършен очен и вътрешен преглед на лицето- за категория А, В и М;
 • карта за медицински преглед, заверена от съответните специалисти- очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен- за останалите категории.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"