ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало БЮДЖЕТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.01.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и код 33 към 31.01.2020г.[27.02.2020г. 12:05]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 29.02.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 29.02.2020 г..pdf[30.03.2020 г. 09:30]
Изтегли файла (Тримесечен отчет за за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.03.2020 г)Тримесечен отчет за за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.03.2020 г[[28.04.2020г. 14:05]]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.04.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.04.2020 г..pdf[[11.05.2020г. 09:05]]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.05.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.05.2020 г..pdf[16.06.2020г. 12:05]
Изтегли файла (Тримесечен отчет за за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.06.2020 г)Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и код 33 към 30.06.2020г.[31.07.2020г. 15:30]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.07.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.07.2020 г.[18.08.2020г. 10:40]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.08.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.08.2020 г..pdf[10.09.2020г. 11:35]
Изтегли файла (Тримесечен отчет за за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.09.2020 г)Тримесечен отчет за за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.09.2020 г[29.10.2020г. 09:45]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.10.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.10.2020 г.[11.11.2020г. 16:37]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.11.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 30.11.2020 г.[18.12.2020г. 08:15]
Изтегли файла (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.12.2020 г..pdf)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 към 31.12.2020 г.[12.01.2021г. 11:40]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"