Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение относно проект за частично изменение на ПУП

Съобщение относно проект за частично изменение на ПУП

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия на основание чл.130 ЗУТ съобщава, че със Заповед №246/26.05.2011 год. на кмета на Община Мизия е одобрен Проект за частично изменение на ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН) – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ на поземлен имот №000087 и образуван нов поземлен имот №000087А с площ 7082 м2, местност „Гладно поле", с.Софрониево, общ.Мизия за „Фотоволтаична централа – 100 киловата".
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ, чрез Община Мизия до Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"