Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Важно съобщение

Важно съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Съгласно чл. 37б, ал./l, 2, 3/ от ЗСПЗЗ, собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да подадат Декларации по чл.69, ал.2 и чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите.
Декларации се подават в срок до 31 май!!!
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в ОСЗ копия от нерегистрираните договорите за следваща стопанска година.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"