Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Новини Обява за продажба на имоти

Обява за продажба на имоти

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия продава следните имоти общинска собственост:

 • Поземлен имот №277001,с площ 103,095 дка, с НТП „Нива",V категория, местността „Среден връх" в землището на гр. Мизия – експертна оценка 41 547,00лв; 
 • Апартамент №14, бл.6, в гр.Мизия със ЗПп 39,61кв.м. – експертна оценка 6500,00лв.
 • Дворно място с площ от 1500 кв.м. с построена в него сграда „Фурна" със зп 300 кв.м. , в кв.29 по плана на с.Софрониево – 14 000 лв.
 • Училище „Отец Паисий", със ЗП 320 кв.м и дворно място от 7800 кв.м. – с. Крушовица – експертна оценка 38 000 лв.
 • Урегулирани поземлени имоти на територията на бившия „КЦХ" – Мизия

В жк "Лазар Драганов" /бивш жк "КЦХ"/, кв.44 по плана на гр.Мизия:

 • Дискотека със ОЗП 300 кв.м., намираща се на I-ви етаж от масивна монолитна сграда - експертна оценка 40 000 лв.
 • II- ри етаж от същата сграда с 23 бр. помещения /бивше младежко общежитие/, ОЗП 593 кв.м. – експертна оценка 50 000 лв.
 • Апартаменти №4 и №8, бл.А-2, със ЗП по 40 кв.м. – експертни оценки по 2400,00 лв.

За допълнителна информация – тел. 09161/23-15 вътр.115
Г-жа Лазарова


 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"