Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Общинска собственост и земеделие Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ

Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОРЯХОВО

3300, гр. Оряхово, ул."Коста Лулчев" 20, тел. 09171/2537

Изх. №.0889/01.08.2018 г.       

О БЯ В A

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОРЯХОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ   ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА :

  1. 1.ГР. МИЗИЯ, ЕКАТТЕ 48043
  2. 2.С. КРУШОВИЦА, ЕКАТТЕ
  3. 3.С. ВОЙВОДОВО, ЕКАТТЕ 11853
  4. 4.С. СОФРОНИЕВО, ЕКАТТЕ 68148
  5. 5.С. САРАЕВО, ЕКАТТЕ 65396
  6. 6.С. ЛИПНИЦА, ЕКАТТЕ 43774

ЗА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ОРЯХОВО.

ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ 2 ОТ ППЗСПЗЗ /промяна на собствеността, форма на стопанисване и начина на трайно ползване/ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ДО 15 АВГУСТ 2018 г.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"