Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Враца съобщава на всички заинтересовани лица, че е открит приема на документи по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки. Срок за прием от 19 юли до 10 август 2018 г.

 

Размер на помощта – за една овца-майка и/или коза майка 15 лв. (Изменение с Решение на УС, Протокол № 129 от 2018 г.)

 

 

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"