Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-10: "Изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътка мрежа-Община Мизия" (включва път № VRC 1110, път № VRC 2108, път № 2111, път № VRC 1109) по 4 (четири) обособени позиции"

 
Том I - Технически спецификации
 
Том II - Инвестиционни проекти
 
Том III - Методика за оценка
 
Том IV - Указания
 
Том V - Проект - договор
 
Том VI - Образци
 
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (Решение за откриване на процедурата.pdf)Решение [26.06.2018г. 14:53]
Изтегли файла (Обявление.pdf)Обявление [26.06.2018г. 14:54]
Изтегли файла (Приемателно- предавателен протокол.pdf)Приемателно-предавателен протокол [26.06.2018г. 15:15]
Изтегли файла (Протокол № 1 от 24.08.2018 г. (1).pdf)Протокол № 1 от 24.08.2018г. [27.08.2018г. 15:19]
Изтегли файла (Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (1).pdf)Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП [21.09.2018г. 14:14]
Изтегли файла (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3 [05.10.2018г. 15:33]
Изтегли файла (Решение № РД.11-456 от 05.10.2018 г..pdf)Решение № РД.11-456 от 05.10.2018г. [05.10.2018г. 15:34]
Изтегли файла (Протокол № 2..pdf)Протокол № 2 [05.10.2018г. 15:50]
Изтегли файла (дог. за строителство №1..pdf)Договор за ОП - 1 [20.11.2018г. 15:36]
Изтегли файла (ксс към приложение към дог. 1.pdf)КСС Приложение към договор по ОП - 1 [20.11.2018г. 15:37]
Изтегли файла (приложение №1.pdf)Приложение № 1 по ОП - 1,2,3,4 [20.11.2018г. 15:38]
Изтегли файла (приложение №4.pdf)Приложение № 4 към ОП - 1 [20.11.2018г. 15:42]
Изтегли файла (ксс към приложение към дог. №2.pdf)КСС Приложение към договор по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:44]
Изтегли файла (дог. за строителство №2..pdf)Договор за ОП - 2 [20.11.2018г. 15:48]
Изтегли файла (ксс към приложение към дог. №3.pdf)КСС Приложение към договор по ОП - 3 [20.11.2018г. 15:49]
Изтегли файла (дог. за строителство №3..pdf)Договор за ОП - 3 [20.11.2018г. 15:50]
Изтегли файла (ксс към приложение към дог. 4.pdf)КСС Приложение към договор по ОП - 4 [20.11.2018г. 15:52]
Изтегли файла (дог. за строителство №4..pdf)Договор за ОП - 4 [20.11.2018г. 15:54]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 1..pdf)Приложение № 2 към ОП - 1 [20.11.2018г. 15:39]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 1.pdf)Приложение № 3 към ОП - 1 [20.11.2018г. 15:41]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 2..pdf)Приложение № 2 по ОП - 2 [20.11.2018г. 16:02]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 2.pdf)Приложение № 3 по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:58]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 3..pdf)Приложение № 2 по ОП - 3 [20.11.2018г. 16:04]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 3.pdf)Приложение № 3 по ОП - 3 [20.11.2018г. 15:59]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 4..pdf)Приложение № 2 по ОП - 4 [20.11.2018г. 16:05]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 4.pdf)Приложение № 3 по ОП - 4 [20.11.2018г. 16:01]
Изтегли файла (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка [20.11.2018г. 16:28]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"