Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции”

2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции”

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-9: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- Община Мизия” по 4 (четири) обособени позиции” 

 

 

Том II, Книга 3 - Образци

Прикачени файлове:
Изтегли файла (1.Решение.pdf)Решение [22.06.2018г. 11:36]
Изтегли файла (2.Обявление.pdf)Обявление [22.06.2018г. 11:37]
Изтегли файла (3.Том ІІ, Книга 1- Указания за кандидатстване..pdf)Том II, Книга 1 - Указания за кандидатстване [22.06.2018г. 11:41]
Изтегли файла (4.Том ІІ, Книга 2- Технически спецификации.pdf)Том II, Книга 2 - Технически спецификации [22.06.2018г. 11:42]
Изтегли файла (5.Том ІІ, Книга 4- Проект на договор.pdf)Том II, Книга 4 - Проект на договор [22.06.2018г. 11:45]
Изтегли файла (6.Том ІІІ, Книга 1- Методика за оценка.pdf)Том III, Книга 1 - Методика за оценка [22.06.2018г. 11:46]
Изтегли файла (7.Приемателно- предавателен протокол.pdf)Приемателно-предавателен протокол [22.06.2018г. 11:47]
Изтегли файла (Решение за публикуване на изменения в обявлението..pdf)Решение за публикване на изменения в обявлението [29.06.2018г. 16:39]
Изтегли файла (Том ІІ, Книга 1- Изменени Указания за кандидатстване-min.pdf)Том II, Книга 1 - Изменени Указания за кандидатстване [29.06.2018г. 16:52]
Изтегли файла (Протокол № 1 от 29.08.2018 г..pdf)Протокол № 1 от 29.08.2018г. [29.08.2018г. 13:36]
Изтегли файла (Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти [18.12.2018г. 16:26]
Изтегли файла (Протокол № 2..pdf)Проткол № 2 [09.01.2019г. 16:32]
Изтегли файла (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3 [09.01.2019г. 16:33]
Изтегли файла (Решение № РД.11-13 от 09.01.2019 г..pdf)Решение № РД.11-13 от 09.01.2019г. [09.01.2019г. 16:35]
Изтегли файла (Договор ОП 1..pdf)Договор ОП 1 [07.02.2019г. 16:01]
Изтегли файла (ТС към договор ОП 1.pdf)ТС към договор ОП 1 [07.02.2019г. 16:02]
Изтегли файла (ТП за ОП 1.pdf)ТП за ОП 1 [07.02.2019г. 16:03]
Изтегли файла (ЦП ОП 1..pdf)ЦП ОП 1 [07.02.2019г. 16:04]
Изтегли файла (Договор ОП 2..pdf)Договор ОП 2 [07.02.2019г. 16:05]
Изтегли файла (ТС към договор ОП 2.pdf)ТС към договор ОП 2 [07.02.2019г. 16:06]
Изтегли файла (ТП за ОП 2.pdf)ТП за ОП 2 [07.02.2019г. 16:07]
Изтегли файла (ЦП ОП 2..pdf)ЦП ОП 2 [07.02.2019г. 16:09]
Изтегли файла (Договор ОП 3..pdf)Договор ОП 3 [07.02.2019г. 16:10]
Изтегли файла (ТС към договор ОП 3.pdf)ТС към договор ОП 3 [07.02.2019г. 16:11]
Изтегли файла (ТП за ОП 3.pdf)ТП за ОП 3 [07.02.2019г. 16:12]
Изтегли файла (ЦП ОП 3..pdf)ЦП ОП 3 [07.02.2019г. 16:13]
Изтегли файла (Договор ОП 4..pdf)Договор ОП 4 [07.02.2019г. 16:15]
Изтегли файла (ТС към договор ОП 4.pdf)ТС към договор ОП 4 [07.02.2019г. 16:16]
Изтегли файла (ТП за ОП 4.pdf)ТП за ОП 4 [07.02.2019г. 16:17]
Изтегли файла (ЦП ОП 4..pdf)ЦП ОП 4 [07.02.2019г. 16:18]
Изтегли файла (Обявление за възложена поръчка (2).pdf)Обявление за възложена поръчка [07.02.2019г. 16:52]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"