Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Щ И Н А   М И З И Я,   О Б Л А С Т   В Р А Ц А

на основание Решение №345/26.01.2018г. на Общински съвет – Мизия, за приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г. в община Мизия

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

       ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Жилищни имоти, местонахождение, площ

1.

Апартамент № 4, ЖК „Лазар Драганов”, бл. А-2, ет.1, гр.Мизия

2.

Апартамент № 8, ЖК „Лазар Драганов”, бл. А-2, ет.2 , гр.Мизия

3.

Апартамент № 14, бл.6, вх. А, ет. 4, гр.Мизия

          

     ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Имот, местонахождение, площ

1.

Урегулирани поземлени имоти с построените в тях сгради – 27 бр. в кад.район 290, Промишлена зона /бившКЦХ/, с обща площ от 241 939кв.м.

 

КВ., УПИ

ПЛОЩ на   УПИ

РЗ ПЛОЩ НА СГРАДА, кв.м.

1

кв.105, УПИ VІІІ

3898 кв.м

 

2

кв.105, УПИ VІІ

12 866 кв.м

179.00;   289.00; 218.00

3

кв.105, УПИ VІ

6 804 кв.м

115.00

4

кв.105, УПИ V

14 501 кв.м

3251.00

5

кв.105, УПИ ІV

18466 кв.м

4656.00; 2444.00

6

кв.105, УПИ ІІІ

6589 кв.м

2735.00

7

кв.106, УПИ ІІ

2 441 кв.м

14.00

8

кв.106, УПИ ІІІ

2 175 кв.м

 

9

кв.106, УПИ V

9 343 кв.м

 

10

кв.106, УПИ VІІІ

8 049 кв.м

 

11

кв.106, УПИ ІХ

10 405 кв.м

 

12

кв.108, УПИ І

11 524 кв.м

 

13

кв.108, УПИ ІІ

11 162 кв.м

 

14

кв.108, УПИ ІІІ

9 836 кв.м

 

15

кв.108, УПИ ІV

10 139 кв.м

 

16

кв.108, УПИ V

9 879 кв.м

 

17

кв.108, УПИ VІ

18 312 кв.м

 

18

кв.109, УПИ Х

9 704 кв.м

 

19

кв.109, УПИ ІХ

10 526 кв.м

 

20

кв.109, УПИ VІІІ

11 078 кв.м

 

21

кв.109, УПИ VІІ

12 819 кв.м

 

22

кв.109, УПИ VІ

13 449 кв.м

 

23

кв.109, УПИ ХІ

1 830 кв.м

 

24

кв.109, УПИ V

6 358 кв.м

 

25

кв.109, УПИ ІV

4 898 кв.м

 

26

кв.109, УПИ ІІІ

4 040 кв.м

 

27

кв.108, УПИ VІІ

811 кв.м

 

 

2.

Обособен обект от триет. сграда /бивше общеж. на КЦХ/– Дискотека с ОЗП 300кв.м., І-ви ет. кв.44, гр. Мизия

3.

Сградата на училище «Отец Паисий» - ЗП 320,00кв.м. и дв.място 7800,00 кв.м., кв.1, с.Крушовица

4.

УПИ ІV, кад. №300, с площ 680,00кв.м., кв.116а, по плана на с.Софрониево

5.

УПИ V, кад. №300, с площ 680,00кв.м., кв.116а, по плана на с.Софрониево

6.

УПИ, кад. №300, с площ 100,00кв.м., кв.116а, по плана на с.Софрониево

 

 

         ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

№ по ред

ПИ №

Местност

НТП

кат.

площ, дка

 

Землище гр. Мизия

 

 

 

1

118003

Биволарката

нива

ІV

19.999

2.

275001

Среден връх

нива

V

121,823

 

 

 

 

 

141,822

 

 

 

 

 

 

 

Землище с.Крушовица

 

 

 

1

000195

Герена

овощ. градина

ІV

10,799

2

000226

Ордията

др.сел.тер.

VІ

29.584

3

000227

Калугерица

др.сел.тер.

VІ

9.192

4

000230

Шировица

др.сел.тер.

ІV

2.137

5

000231

Шировица

др.сел.тер.

ІV

1.127

6

000232

Шировица

др.сел.тер.

ІV

5.170

7

000235

Ушите

др.сел.тер.

VІ

1.901

8

000236

Босов припек

др.сел.тер.

VІ

10.938

9

078010

Дълбокия път

нива

V

1.498

10

220002

Горно ливаде

ов.град.-тер.

ІV

46.157

11

243002

Герена

нива

ІV

184.289

12

243008

Герена

гора в земед. земи

VІ

27,189

13

246003

Бутански лозя

др.сел.тер.

VІ

2.321

14

246006

Бутански лозя

др.сел.тер.

VІ

4.022

15

248002

Криволя

др.сел.тер.

ІV

1.912

16

248003

Криволя

др.сел.тер.

ІV

9.174

17

248004

Криволя

др.сел.тер.

ІV

3.030

18

248005

Криволя

др.сел.тер.

ІV

25.742

 

 

 

 

 

               376.182

 

Землище с.Софрониево

 

 

 

1

000052

Край село

изост.тр.н.

V

5.529

2

000190

Край село

гора в зем.з.

Х

5.397

3

000191

Край село

гора в зем.з.

Х

1.870

4

000193

Край село

гора в зем.з.

Х

8.835

5

000241

Ливадето

гора в зем.з.

ІV

16.466

6

000390

Лозята

овощ.град.

ІV

8.449

7

000477

Крешка

овощ.град.

V

35.798

8

000488

Крешка

овощ.град.

V

0.080

9

000573

Лозята

овощ.град.

V

16.323

10

000643

Лозята

лозе

V

25.802

11

000671

Гробищата

изост.тр.нас.

ІV

6.322

12

000694

Крушата

гора в земед.земя

ІV

36,742

13

079002

Гладно поле

нива

ІV

5.089

 

 

 

 

 

171,264

 

Землище с. Липница

 

 

 

1

006001

Попова падина

нива

ІV

0.303

2

006006

Попова падина

нива

ІV

1.599

3

006007

Попова падина

нива

VІ

1.790

4

006008

Попова падина

нива

VІ

1.951

5

007013

Попова падина

нива

ІV

3.802

6

017016

Попова падина

лозе

VІ

1.486

7

023058

Парцелите

Лозе

ІV

1,720

8

066001

Лъката

нива

ІV

4.252

9

078005

Припека

нива

4,310

10

108007

Лъга

нива

ІІІ

1.639

11

137002

Бърбор. кривол

др.сел.терит.

ІV

2.579

12

147001

Лъката

нива

VІ

0.901

13

147011

Лъката

др.сел.терит.

VІ

13.727

14

147013

Лъката

др.сел.терит.

VІ

3.081

15

148005

Лъката

др.сел.терит.

VІ

3.283

16

149033

Бързината

изост.тр.нас.

ІХ

1.154

17

150001

Бързината

др.сел.терит.

ІХ

6.473

18

150012

Стърчи крак

др.сел.терит.

ІХ

4.729

19

150032

Бързината

др.сел.терит.

ІХ

1.441

20

152035

Бързината

изост.тр.нас.

ІХ

1.454

21

156011

Стърчи крак

др.сел.терит.

VІ

1.654

22

156020

Стърчи крак

др.сел.терит.

VІ

4.890

23

156026

Стърчи крак

др.сел.терит.

VІ

0.747

24

156038

Стърчи крак

др.сел.терит.

VІ

4.627

25

157001

Стърчи крак

др.сел.терит.

VІ

9.626

26

157026

Стърчи крак

нива

VІ

1.370

27

158003

Бързината

нива

ІІІ

1.601

28

160018

Влашко ливаде

нива

ІV

3.522

29

160019

Влашко ливаде

нива

ІV

1.144

30

161002

Влашки връх

нива

ІV

26.085

31

161008

Влашко ливаде

др.сел.терит.

ІV

16.029

32

161009

Старото село

др.сел.терит.

VІІ

10.987

33

161014

Герена

гора в земед. земи

ІV

65,138

34

161029

Бързината

др. сел. терит

ІІІ

40,456

35

161031

Бързината

др.сел.терит.

VІІ

63.832

36

161032

Бързината

др.сел.терит.

ІІІ

13.906

37

161034

Лъга

др.сел.терит.

ІV

24.828

38

161050

Лъга

др.сел.терит.

ІV

2.999

39

161051

Лъга

нива

ІІІ

6.084

40

161052

Герена

др.сел.терит.

VІ

7.531

41

161053

Герена

др.сел.терит.

VІ

0.869

42

161054

Припека

др.сел.терит.

ІІІ

2.147

43

161057

Мечковото

нива

ІV

2.708

44

161058

Парцелите

нива

ІV

6.116

45

161056

Припека

нива

V

4,568

46

161066

Лъга

нива

ІІІ

2.613

47

161067

Горния прапор

др.сел.терит.

VІ

5.012

48

161069

Бързината

др.сел.терит.

ІІІ

5.053

49

161070

Бързината

др.сел.терит.

ІІІ

3.380

50

161072

Бързината

др.сел.терит.

ІІІ

1.574

51

161073

Припека

др.сел.терит.

ІІІ

1.357

52

161074

Бързината

др.сел.терит.

ІХ

4.359

53

161075

Лъга

др.сел.терит.

ІІІ

5.621

54

161076

Лъга

др.сел.терит.

VІ

7.854

55

161084

Бързината

нива

ІХ

1.961

56

161091

Лъга

нива

ІІІ

1.805

57

161100

Герена

нива

ІV

1.260

 

 

 

 

 

                  310,795

 

Землище с.Войводово

 

 

 

1

129074

Гладно поле

нива

ІІІ

1.718

2

122002

Гладно поле

лозе

VІ

11.648

 

 

 

 

 

13.366

 

 

 

 

 

 

 

Землище с.Сараево

 

 

 

1

114009

Пасището

нива

V

40,401

 

 

 

 

 

 

Общо:93

 

 

 

ОБЩО:

1 170,022

 

Кандидати за закупуване на имотите подават искане в деловодството на Общинска администрация – гр. Мизия, за откриване на процедура за продажба

 

         За допълнителна информация - тел: 09161/23-15 вътр.115, г-жа Лазарова

 

   От Ръководството на Община Мизия

              

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"