Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Обява във връзка с инвестиционно намерение за напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия

Обява във връзка с инвестиционно намерение за напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „Агро Сантия" ЕООД, гр. Враца, област Враца има следното инвестиционно предложение:
„Водоползване от р. Огоста с цел напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия".
Целта на инвестиционното намерение е отглеждане на окопни култури с прилагане на напояване през сухите летни месеци и производство на зърно.
Напоителните полета са две и са формирани в няколко масива от десетки съседни имота собственост на Арендатора/инвеститора, ползващи се съгласно Споразумение за създаване на масиви за обработка по чл. 37 ал. 1. от ЗСПЗЗ между собствениците/ползватели физически и юридически лица) по Приложение. Намират се в землището на гр. Мизия, в район с традиционно отглеждане на пшеница и царевица.
Граничните точки на крайните ограничителни контури по КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА на обект „Водоползване от р. Огоста с дел напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия, са както следва :
Напоително поле № 1 е съставен от шест масива - № 10,11,14, 15,18,20, които се намират един до друг.Общата площ на поле № 1 е 803.50дка
Напоително поле № 2 е съставен от пет масива - № 12,13,16,17, и 21. Общата площ на поле № 2 е 709.02 дка.
Местата на водовземане ще са три полустационарни съоръжения с мобилна самозасмукваща помпа задвижвана с дизелов агрегат, разположени на брега на реката на разстояние около 600 м една от друга. Координати на точките на водовземане:
I. Y -8549912,18; X-4753979,28
II. Y - 8550484,99 ; X - 4754432,70
III. Y -8550776,60; X-4754851,90
Количеството на необходимата еднократна поливна вода ще е в рамките на 30 мЗ/дка, при средно поливане на ден по 904,5 мЗ/ ден. При три поливки на сезон общо за година ще са необходими около 136125 мЗ/год. за цялата поливна площ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ – гр.Враца, ул." Екз. Йосиф" № 81, пощенски код 3000, в общинска администрация Мизия и в Кметство Софрониево.
За повече информация: 09161/23-15, вътр.122

От Общинското ръководство

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.80/2009г./

У В Е Д О М Я В А М Е:

 

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „Агро Сантия” ЕООД, гр. Враца, област Враца има следното инвестиционно предложение:

 

       „Водоползване от р. Огоста с цел напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия”

        Целта на инвестиционното намерение е отглеждане на окопни култури с прилагане на  напояване през сухите летни месеци и производство на зърно.

        Напоителните полета са две и са формирани в няколко масива от десетки съседни имота собственост на Арендатора/инвеститора, ползващи се съгласно Споразумение за създаване на масиви за обработка по чл. 37 ал. 1. от ЗСПЗЗ между собствениците/ползватели  физически и юридически лица) по Приложение. Намират се в землището на гр. Мизия, в район с традиционно отглеждане на пшеница и царевица.

         Граничните точки на крайните ограничителни контури по КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ДВЕТЕ НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА на обект „Водоползване от р. Огоста с дел напояване на земеделски култури в землището на гр. Мизия, са както следва :

        Напоително поле № 1 е съставен от шест масива - № 10,11,14, 15,18,20,  които се намират един до друг.Общата площ на поле № 1 е 803.50дка

        Напоително поле № 2 е съставен от пет масива - № 12,13,16,17, и 21. Общата площ на поле № 2 е 709.02 дка.

       Местата на водовземане ще са три полустационарни съоръжения с мобилна самозасмукваща помпа задвижвана с дизелов агрегат, разположени на брега на реката на разстояние около 600 м една от друга. Координати на точките на водовземане:

 

 

 

        Количеството на необходимата еднократна поливна вода ще е в рамките на 30 мЗ/дка, при средно поливане на ден по 904,5 мЗ/ ден. При три поливки на сезон общо за година ще са необходими около 136125 мЗ/год. за цялата поливна площ.

      

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ – гр.Враца, ул.” Екз. Йосиф” № 81, пощенски код 3000, в общинска администрация Мизия и в Кметство Софрониево.

     За повече информация: 09161/23-15, вътр.122

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"