Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                                                              

 

 

 

Община Мизия на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-14/31.05.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I-843, кв. 83, по регулационния план на с. Крушовица, Община Мизия, с цел промяна на отреждането от „За нискоетажно жилищно застрояване” в „Производствено складови дейности”, както и урегулиране на имота по имотните граници.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 КМЕТ на

    Община Мизия:

      Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"