Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018-7: Обществена поръчка чрез покана до определено лице по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Изпълнение на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път № VRC1109”.

2018-7: Обществена поръчка чрез покана до определено лице по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Изпълнение на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път № VRC1109”.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-7:  Обществена поръчка чрез покана до определено лице  по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Изпълнение на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път № VRC1109”.

 

 

Образец 2 - Обща оферта
 
Образец 2.1 - Техническо предложение
 
Образец 2.2 - Ценова оферта
 
Проект на договор
 
ESPD-REQUEST
 
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (Заповед № 5 от 04.06.2018 г..pdf)Заповед № 005 от 04.06.2018г. [04.06.2018г. 15.11]
Изтегли файла (Покана до определено лице.pdf)Покана до определено лице [04.06.2018г. 15.13]
Изтегли файла (Техническа спецификация (2).pdf)Техническа спецификация [04.06.2018г. 15.15]
Изтегли файла (Приемателно- предавателен протокол (1).pdf)Приемателно-предавателен протокол [04.06.2018г. 15.16]
Изтегли файла (протокол № 2018-7.pdf)Протокол [18.06.2018г. 16.16]
Изтегли файла (договор ,,стройнорм'' еоод.pdf)Договор [06.07.2018г. 15.28]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"