Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2018 - 4 „Изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" ...

2018 - 4 „Изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" ...

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" - гр. Мизия: ул. "Любен Каравелов", ул. "Петко Банков", ул. "Георги Димитров" и ул. "Кузман Янкулов", с. Софрониево: ул. "Дафинка Чергарска", в с. Крушовица: ул. "Лазар Драйчев", ул. "Васил Воденичарски" и ул. "Люлин", в с. Липница: ул. "Александър Стамболийски" и в с. Войводово: ул. "Георги Димитров"по 5 обособени позиции

 

 

Том I - Технически спецификации

Том II - Инфестиционни проекти

Том III - Методика за оценка

Том IV - Указания

Том V - Проект - договор

Том VI - Образци

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Приемателно- предавателен протокол.pdf)Приемателно-предавателен протокол [25.05.2018г. 10:45]
Изтегли файла (Решение.pdf)Решение [25.05.2018г. 10:55]
Изтегли файла (Обявление.pdf)Обявление [25.05.2018г. 10:56]
Изтегли файла (Решение № РД.11-330 от 20.07.2018 г.pdf)Решение № РД.11-330 от 20.07.2018г. [20.07.2018г. 15:48]
Изтегли файла (2018.pdf)Обявление за възложена поръчка [07.08.2018г. 15.29]
Изтегли файла (Протокол № 1 от 27.08.2018 г..pdf)Протокол № 1 от 27.08.2018г. [28.08.2018г. 15:33]
Изтегли файла (Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (2).pdf)Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП [21.09.2018г. 14:13]
Изтегли файла (Протокол № 2 2018-4..pdf)Протокол № 2 [05.10.2018г. 16:02]
Изтегли файла (Протокол № 3 2018-4.pdf)Протокол № 3 [05.10.2018г. 16:03]
Изтегли файла (Решение № РД.11-455 от 05.10.2018 г..pdf)Решение № РД.11-455 от 05.10.2018г. [05.10.2018г. 16:04]
Изтегли файла (дог. за строителство ОП 2..pdf)Договор по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:03]
Изтегли файла (КСС към дог. за ОП 2.pdf)КСС към договор за ОП - 2 [20.11.2018г. 15:04]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 2..pdf)Приложение № 2 по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:05]
Изтегли файла (приложение №3 ОП 2.pdf)Приложение № 3 по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:06]
Изтегли файла (приложение №4 към ОП 2.pdf)Приложение № 4 по ОП - 2 [20.11.2018г. 15:08]
Изтегли файла (дог. за строителство ОП 3..pdf)Договор по ОП - 3 [20.11.2018г. 15:10]
Изтегли файла (КСС към дог. за ОП 3.pdf)КСС към договор за ОП - 3 [20.11.2018г. 15:11]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 3..pdf)Приложение № 2 по ОП - 3 [20.11.2018г. 15:12]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 3.pdf)Приложение № 3 по ОП - 3 [20.11.2018г. 15:14]
Изтегли файла (приложение №4 към ОП 3 и ОП 4.pdf)Приложение № 4 към ОП - 3 и ОП - 4 [20.11.2018г. 15:15]
Изтегли файла (дог. за строителство ОП 4..pdf)Договор по ОП - 4 [20.11.2018г. 15:17]
Изтегли файла (КСС към дог. за ОП 4.pdf)КСС към договор за ОП - 4 [20.11.2018г. 15:18]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 4..pdf)Приложение № 2 по ОП - 4 [20.11.2018г. 15:19]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 4.pdf)Приложение № 3 по ОП - 4 [20.11.2018г. 15:20]
Изтегли файла (дог. за строителство ОП 5..pdf)Договор по ОП - 5 [20.11.2018г. 15:22]
Изтегли файла (КСС към дог. за ОП 5.pdf)КСС към договор за ОП - 5 [20.11.2018г. 15:24]
Изтегли файла (приложение №2 по ОП 5..pdf)Приложение № 2 по ОП - 5 [20.11.2018г. 15:26]
Изтегли файла (приложение №3 по ОП 5.pdf)Приложение № 3 по ОП - 5 [20.11.2018г. 15:27]
Изтегли файла (приложение №4 към ОП 5.pdf)Приложение № 4 по ОП - 5 [20.11.2018г. 15:29]
Изтегли файла (Tom_I_Tehnich_specifikatzii.pdf)Приложение № 1 по ОП - 2,3,4,5 [20.11.2018г. 15:30]
Изтегли файла (Обявление за възложена поръчка (1).pdf)Обявление за възложена поръчка [20.11.2018г. 15:32]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"