Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО НА 17.04.2018Г. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПИСМО ОТ РЗИ ВРАЦА, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПРОБИ ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ГР. МИЗИЯ НА 14 И 21.03.2018Г., ДОКАЗВАТ СЪОТВЕТВСТВИЕ С НАРЕДБА №9 ЗА КАЧЕСТВАТА НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ.

 

 

                                                   ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"