Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ

Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                                                              

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8/05.04.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване в кв. 92 по регулационен план на с. Липница, Община Мизия, с обособяване на двата УПИ I и УПИ II в УПИ I и промяна на отреждането в „За обслужващо предназначение, бензиностанция, газостанция, паркинг и за КОО“

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          ЗА КМЕТ на

          Община Мизия

          ЗАМ. КМЕТ:

Н. НЕКОВСКИ

/Заповед № РД-11.152/05.04.2018г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"