Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/26.03.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на УПИ III, кв. 42 по регулационен план на гр. Мизия, с цел промяна на отреждането и обособяване на нови УПИ III и УПИ IV, съответно с отреждане „За парк“ и „За пазар“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

                                                                                             

 

 

 

          КМЕТ на 

          Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"