Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-5/26.03.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на УПИ III, кв. 49 по регулационен план на с. Софрониево, с цел промяна на отреждането и обособяване на нов УПИ I и УПИ II, съответно с отреждане „За търговски павилион“ и „За парк“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

                                                                         

 

 

 

       КМЕТ на 

       Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"