ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало

Решение №562 на ОбС Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Р Е Ш Е Н И Е    №  562

от 28 януари 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № 2 на Общинския експертен съвет по устройство на територията, взето на редовното му заседание с протокол № 7 / 29.11.2010 г., Общинският съвет – Мизия одобрява Подробен устройствен план (ПУП) за промяна на предназначението на УПИ ХVІІІ, кад.№ 192 в кв. 13 по плана на гр. Мизия и преотреждане на ПИ 000344 от КВС в землището на гр. Мизия за Гробищен парк.

Председател: Д. Вичева

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"