Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“ в

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“ в

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия
 

                                                              СЪОБЩЕНИЕ 

                                            за оттегляне на публикувана обява 

    На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) оттеглям публикувана Обява №3/02.03.2018г. за възлагане на

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета- 1915“ в гр. Мизия”.

    Мотиви за прекратяване: прекратяване на възлагането се налага поради необходимостта от промени в Обявата и Указанията за подготовка на офертите за участие в горепосочената обществената поръчка, съгласно получено писмо № ПП/178 от Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция ЦУ, с което е осъществена предварителна проверка на документацията.  

 

Дата: 23.03.2018г. 


 
 
Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [20.03.2018г.]

 Информация за публикувана обява [02.03.2018г.]

          
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"