Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение във връзка с ПУП в местността "Крушовско шосе"

Съобщение във връзка с ПУП в местността "Крушовско шосе"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ - ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имот №073011, в местността „Крушовско шосе", в землището на с.Софрониево, община Мизия, област Враца, за промяна на предназначението на земеделска земя за строеж „Хоризонтални складове за съхранение на зърно, гараж за селскостопанска техника, битови сгради и трафопост".
Изработеният проект се намира в Общинска администрация Мизия, Дирекция "УТИД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица, собственици на имоти: №073010, №000216, №073012, №000632 могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"