Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Заповед забарана за паша

Заповед забарана за паша

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Заповед забрана за паша

 

                     ОБЩИНА МИЗИЯ  ОБЛАСТ ВРАЦА        

                            гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,

                         Кмет 09161, 20-12, Централа - 23-15, тел.факс 21-38

                                                   е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД.11- 49 / 08.02.2018г.       

                               

 

  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.125, ал.1 от Закона за горите

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

Пашата на селскостопански животни през 2018год., в следните горски територии:

 

№ по ред

Землище

Местност

Отдел

Подотдел

  дка

1.

с. Сараево

брега река Скът

41

«к»

    10

Общо: 10

Заповедта да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Сараево, в       3-дневен срок от нейното издаване.          

                       

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

                                              КМЕТ НА

                                                                              ОБЩИНА МИЗИЯ:   /п/

                                    Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"