Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 25 от 14.12.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване на УПИ I-843, кв. 83 по регулационен план на с. Крушовица, с цел промяна на отреждането от „за нискоетажно жилищно застрояване" в „производствено складови дейности", както и урегулиране на имота по имотните граници. .
Съгласно чл. 124б, ал. 4 Заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"