Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 327 от 29.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на кв. 81 и кв. 82, по регулационен план на гр. Мизия, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"