Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Мизия

Проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на нова Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Мизия
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

МОТИВИ :


1. Основната причина, която налага приемането на новата наредба е, че предоставеният проект синхронизира местното законодателство с националнотo, а именно: Закон за управление на отпадъците /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г./.
2. На основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 19, ал. 1 от същия действащата към момента Наредба, приета от Общински съвет Мизия с Решение №137/26.09.2008г. е необходимо да бъде изменена съгласно Закон за управление на отпадъците /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г./.3. Целите, които се поставят с новата Наредба са:.
• да се предотврати и намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
• да се подобри реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
• поддържане чистотата на територията на общината
4. За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
5. С новата Наредба ще се:
• подобрят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци;
• ограничи броят на нерегламентираните сметища на територията на общината;
• предотврати изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта места;
• подобри цялостния облик на община Мизия.
6. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2017.doc)ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 2017 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"