Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 31 и обособяване на два нови УПИ –VII-314 и XVI-314 по плана на с. Софрониево, Община Мизия.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"