Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ДБТ Оряхово уведомява заинтересованите лица, че стартира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ) със срок на действие до 31.12.2017 г.

През 2017 г. НП АХУ ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности, отговорност на ДСП Оряхово и ДБТ Оряхово:

Дейност „Личен асистент“, по която ще се осигурява заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

Дейност „Помощник – възпитател“, чрез която ще се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

В тази връзка ви предоставяме следната информация:

За включване в Дейност „Личен асистент“ могат да кандидатстват безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) или отговарящи на условията на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица, както и безработни, полагащи грижи, изведени от специализирани институции или резиденден тип услуги лица или деца с увреждания. Кандидати за включване в дейността, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:

  • Лица с 90 и над 90 % трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Деца до 18 годишна възраст, имащи трайно намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане, за което се нуждаят от определена чужда помощ.
  • Лица или деца, които са изведени от специализираните институция за лица с увреждания.

За включване в дейност „Помощник-възпитател“ могат да кандидатстват също безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 или над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции или резидентен тип услуги деца с увреждания.

Кандидатите за включване в дейността като „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ подават по настоящ адрес заявление – декларация за включване в дейности „Личен асистент“ или „Помощник-възпитател“ по образец. Кандидатите депозират и Заявление – декларация в Дирекция социално подпомагане за наличие на условия за включване в програмата.

Въз основа на подадените документи, социални работници извършват комплексна оценка в дома на лицата и изготвят социални доклади с предложение за включване или отказвaне включването в Програмата. ДСП се произнася със заповед за включване или отказване включването в НП АХУ през 2017 г. по депозираните от кандидатите заявления – декларации.

Когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички лица, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявлението – декларация.

Сключването на трудовите договори и назначаването на длъжност „личен асистент“и „помощник-възпитател“ се осъществява след получаване на индивидуални насочващи писма от ДБТ.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"