Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД.11- 40 / 16.02.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.11- 40 / 16.02.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

Пашата на селскостопански животни в следните горски територии:

 

№ по ред

Землище

Местност

Отдел

Подотдел

   дка

1.

с. Сараево

Бр.река Огоста

41

«к»

     10

 

 

 

 

 

Общо: 10

 

Заповедта да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Сараево, в 3-дневен срок от нейното издаване.        

                      

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

 

 

 

                                                                                КМЕТ НА

                                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

                                                                                                          Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

              

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"