Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Култура и спорт Културен календар за 2011 г.

Културен календар за 2011 г.

 
 

Дата и месец на провеждане

Място на провеждане

Наименование на събитието и значението му

Организатор и лице за контакти

Контакти телефон/e-mail/

1.

06.01.2011

год.

Библиотеката при НЧ „Христо Ботев-1929”с.Войводово

163 години от рождението на Христо Ботев – Ден посветен на поета – революционер.

Значение –честване на годишнина

Секретар- библиотекар на НЧ“Хр.Ботев-1929” с.Войводово

Стефка Христова Ангелова

09164/24-64

2

06.01.2011 год.

Р.Скът

Йордановден – хвърляне на кръст

Значение - местно

Община Мизия

Църковно настоятелство

НЧ”Просвета -1915” гр.Мизия

Николай Нековски – Зам.кмет на Община Мизия

09161/23-15

obsh.mz@

abv.bg

3

14.01.2011 год.

НЧиталище“Хр.Ботев-1929” с.Войводово

Сурвакарска вечер

Значение - местно

Читалищно настоятелство с.Войводово

Стефка Христова Ангелова

09164/24-64

4

21.01.2011 год.

Допълнително се уточнява

Ден на родилната помощ

Значение - местно

Секретар на НЧиталище Просвета-1915” гр.Мизия

Марияна Ангелова

09 161/23- 84

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

5

21.01.2011

год.

с.Липница - Дневен център за възрастни

Ден на родилната помощ

Значение - местно

Секретар - библиотекар

НЧиталище „ Отец Паисий -1927-Липница”

Галина Георгиева Христова

0878584326

6

21.01.2011

год.

с.Крушовица - Малък салон на НЧиталище „Просвета 1899”

Бабин ден.Ден на родилната помощ

Значение - местно

Кметство Крушовица

НЧ „Просвета 1899”

Елеонора Нинова – Председател

09164/23-72

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

7

21.01.2010 год.

Народно Читалище „ Пробуда -1927-Софрониево”

”Бабин ден”

Значение - местно

Народно Читалище

с. Софрониево

Офелия Крумова

0878584352

8

13.02.2011

год.

гр.Мизия – Читалищен салон

Ден на гр.Мизия

Значение - местно

Община и Читалищно настоятелство при НЧиталище „ Просвета-1915”

Марияна Ангелова

09 161/23- 84

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

9.

14.02.2011 год.

с.Липница - Дневен център за възрастни

Честване Ден на лозаря „Трифон Зарезан”- опазване традициите

Значение - местно

НЧиталище „ Отец Паисий-1927- Липница”

Галина Христова

0878584326

10

14.02.2011

год.

Лозята на селото и салона на НЧ “Хр.Ботев-1929”с.Войводово

Зарязване на лозята. Общоселско тържество

Значение - местно

Кметство с.Войводово и ЧН с.Войводово

Стефка Ангелова

0878584357

11

14.02.2011 год.

НЧиталище „Пробуда -1927-Софрониево”

Влюбени и лозари –емоции и традиции”

Значение - местно

НЧиталище, ОУ, Сдружение на занаятчийте

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

12

17.02.2011 год.

гр.Мизия - Паметна плоча на Васил Левски

Поклонение

Значение – местно

Община

НЧиталище „Просвета 1915” гр.Мизия

ПГ по ХТ „Васил Левски”

Цветанка Дамянова

09161/23-15

obsh.mz@

abv.bg

13

17.02.2011 год.

с.Войводово – библиотеката

Отбелязване гибелта на Апостола

Значение - местно

Читалищното настоятелство и служителите от ДЦРД с.Войводово

Стефка Ангелова

09164/ 24-64

14

17.02.2011 год.

С.Липница –Читалищна библиотека

138 год. от обесването на Васил Левски - Тематична програма

Значение - местно

Секретар – библиотекар

Галя Христова

0878/ 584326

15

17.02.2011 год.

С.Крушовица Библиотека

Подреждане на витрина посветен на Васил Левски

Значение - местно

Секретар – библиотекар

Петя Гашпарова

09164/23-72

16

19.02.2011

год.

с.Софрониево - Библиотека

Отбелязване гибелта на Апостола

Значение - местно

Секретар – библиотекар Офелия Крумова

0878584352 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

17

01.03.2011 год.

с.Войводово - Детски център за работа с деца

Посрещане на Баба Марта

Значение – местно

Поднасяне на мартеници в ДСХ „Баба Марта”с.Липница

Читалищно настоятелство и ДЦРД

Стефка Ангелова

Секретар-библиотекар

09164/ 24-64

18

01.03.2011

год

С.Войводово -Дневен център за работа с деца–

Отбелязване деня на самодееца

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Стефка Ангелова

Секретар - библиотекар

 

09164/ 24-64

19

01.03.2011 год.

Гр.Мизия - Общински клуб

Ден на самодееца

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Марияна Ангелова

секретар

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

20

01.03.2011

год.

С.Крушовица- Клуб на учителя

Ден на самодееца

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Елеонора Нинова - председател

09164/23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

21

01.03.2011

год.

С.Липница -Дневен център за възрастни

Ден на самодееца

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

0878/ 584326

22

01.03.2011

год.

С.Софрониево-ЦДГ „Пчелица”,ОУ „Отец Паисий” НЧиталище

Конкурс за най - красива и автентична мартеница

Значение - местно

НЧиталище Пробуда – 1927- Софрониево

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

23

01.03.2011

год.

ЦДГ - с.Липница

Посрещане на Баба Марта

Значение – местно

Поднасяне на мартеници в ДСХ „Баба Марта” с.Липница с участие на деца от ДГ.

Секретар – библиотекар Г.Христова

09167/23-22

24

03.03.2011 год.

С.Софрониево – библиотеката

Освобождението на България от турско робство – тематичен кът

Значение – местно

НЧиталище

ОУ „Отец Паисий”

Офелия Крумова

Секретар библиотекар

 

0878584352

25

03.03.2010

год.

С.Липница – Читалищна библиотека

Честване Националния празник на България Значение – местно

 

Секретар – библиотекар –Г.Христова, Читалищно настоятелство

09167/23-22

26

03.03.2011

год.

Гр.Мизия – Площад “Свобода”

Национален празник на България Значение – местно

 

Община съвместно с НЧиталище „Просвета 1915” гр.Мизия

Марияна Ангелова

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

27

 

03.03.2011 год.

Паметника на с.Войводово

Поднасяне на венци подходяща програма от самодейци за националния празник Значение – местно

 

Дневен център

Читалищно настоятелство с.Войводово

Стефка Ангелова

Секретар –библиотекар

09164/24-64

28

04.03.2011 год.

С.Софрониево – библиотеката

Празнична вечер със самодейците по случай „Деня на самодееца”

Значение – местно

НЧиталище,ОУ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

29

08.03.2011

год.

С.Крушовица, Малкия салон на Читалището

Тържество по повод 8-ми март Международен ден на жената

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Елеонора Нинова

Председател

09164/ 23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

30

08.08.2011 год.

С.Липница, НЧиталище „ Отец Паисий-1927”

Честване на международен ден на жената

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар –библиотекар

09167/23-22

31

08.03.2011 год.

С.Войводово,Салона на НЧ”Хр.Ботев-1929”

Честване на международен ден на жената

Значение – местно

Читалищно настоятелство секретар-библиотекар

Стефка Ангелова

09164/24-64

32

08.03.2011 год.

ДГ, ОУ, НЧиталище

„Да подарим цвете”

Значение – местно

НЧиталище

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

33

22.03.2011

год.

С.Софрониево, НЧиталище „Пробуда – 1927- Софрониево”

 

„Пролетта дойде”

Значение – местно

НЧиталище,ОУ, ДГ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

34

25.03.2011 год.

С.Софрониево , НЧиталище „Пробуда –1927- Софрониево”

Пролетен празник със самодейците

Значение – местно

 

Читалищно настоятелство

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

35

22.03.2011

год.

С.Липница, НЧиталище „ Отец Паисий-1927”

„Ден на пролетта”

Значение – местно

Секретар –библиотекар

Г.Христова

09167/23-22

36

22.03.2011 год.

с.Войводово –Салона на НЧиталище

”Хр.Ботев 1929”

Пролетен карнавал

Значение – местно

Читалищно настоятелство и секретар библиотекар

Стефка Ангелова

09164/24-64

37

01.04.2011

год.

С.Попица – Дом за стари хора

Традиционно гостуване на самодейния колектив

Значение – местно

Читалищно настоятелство и Дневен център за възрастни хора

Галина Христова

Секретар –библиотекар

09167/23-22

38

02.04.2011 год.

С.Софрониево – Библиотеката

Международен ден на детската книга

Значение – местно

НЧиталище,ДГ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

39

07.04.2011год.

С.Липница –Дневен център за възрасти

Ден на здравния работник

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар –библиотекар

0878/584326

40

10.04.2011 год.

С.Крушовица – р.Скът

„ Герман” – обичай за дъжд

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Елеонора Нинова

предсадател

09164 / 23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

41

15.04.2011

год.

с.Крушовица

Лазаруване

Значение – местно

Училище,

Читалищно настоятелство

Петя Гашпарова

Секретар –библиотекар

09164/ 23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

42

15.04.2011 год.

с.Липница

Лазаруване с деца

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар –библиотекар

0878 584326

43

15.04.2011 год.

с.Войводово

„ Лазаровден”

Значение – местно

Читалищно настоятелство, ДЦРД

секретар – библиотекар

Стефка Ангелова

0878584357

44

15.04.2011 год.

Гр.Мизия

„ Лазаровден”

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Марияна Ангелова

секретар

09164/ 23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

45

16.04.2011

год.

Гр.Мизия –р.Скът

Цветница- пресъздаване на обичая „Кумичане”

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Марияна Ангелова

секретар

09164/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

46

17.04.2011 год.

С.Софрониево – из селото

Лазаровден

Значение – местно

НЧиталище, ДГ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

47

18.04.2011 год.

С.Липница –Читалищна библиотека

Седмица на детската книга – изложба и четения

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар –библиотекар

0878 584326

48

18.04.2011

год.

С.Липница – Читалищна библиотека

Международен ден на книгата и авторското право” Маратон на четенето”

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар –библиотекар

0878/584326

49

18.04.2011 год.

Библиотека гр.Мизия

Седмица на детската книга

Значение – местно

Библиотека – Даниела Андрова

09161 /23-15 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

50

19.04.2011 год.

С.Крушовица – библиотеката

„Маратон на четеното”

Значение – местно

Библиотеката

Петя Гашпарова

Секретар –библиотекар

09164/23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

51

20.04.2011 год

Читалище – гр.Мизия

Боядисване яйца и подреждане Великденска изложба

Значение – местно

Читалищно Настоятелство

Даниела Андрова

09161 /23-84

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

52

20.04.2011 год.

С.Липница – Дневен център за възрастни

Великденска работилница за перашки и Великденска изложба

Значение – местно

Читалищно настоятелство и Дневен център за възрастни хора

Галина Христова

Секретар –библиотекар

 

09167/23-22

53

21.04.2011 год.

С.Крушовица, Малък салон на Читалището

„ Великденска изложба”

Значение – местно

Читалищно настоятелство, ОУ, ДГ

Петя Гашпарова

Секретар –библиотекар

09164/ 23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

54

23.04.2011 год.

С.Войводово

Салона на Читалището

 

„Великденски празник”

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Стефка Ангелова

Секретар –библиотекар

09164/24-64

55

23.04.2011 год.

Гр.Мизия – Читалище „Просвета -1915”

“Великденски концерт”

Значение – местно

Община, Читалищно настоятелство, ДГ, ОУ

Марияна Ангелова

секретар

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

56

23.04.2011

год.

С.Софрониево – Библиотеката

„ Маратон на четенето”

Значение – местно

Читалищно настоятелство, ОУ,ДГ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

57

25.04.2011 год..

С.Софрониево – На площада

Възпроизвеждане традиционно Великденско хоро „Ора пащулуй”

Значение – местно

Читалищно настоятелство

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

58

01.05.2011 год.

С.Войводово – ДЦРД

Еко ден

Значение – местно

Читалищно настоятелство, ДЦРД и секретар – библиотекар

Стефка Ангелова

09164 / 24-64

59

06.05.2011 год.

Гр.Мизия - площад Свобода

Възпроизвеждане на обичая „Гергьовден”

Читалищно настоятелство,

ОУ,ДГ и ОДК

Марияна Ангелова – секретар библиотекар

 

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

60

24.05.2011

год.

 

С.Софрониево - НЧиталище

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Значение - местно

Читалищно настоятелство,

ОУ

Офелия Крумова

Секретар -библиотекар

09165/23-14

61

24.05.2011

год.

с.Войводово. Детски център за работа с деца

Ден на славянската писменост и култу

Значение - местно

Читалищно настоятелство и секретар-библиотекар

Стефка Ангелова

09164/ 24-64

62

24.05.2011

год.

С.Крушовица – На площада

Ден на славянската писменост

Значение - местно

Читалищно настоятелство, ОДЗ, ОУ

Петя Гашпарова

Секретар –библиотекар

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

63

24.05.2011 год.

Гр.Мизия – на площада

Ден на славянската писменост

Значение - местно

Читалищно настоятелство

ОУ, ОДЗ –та

Марияна Ангелова

секретар

09161/23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

64

28.05.2011

год.

С.Софрониево – На площада

Преминаване на Ботевата чета през с.Софрониево

Значение - местно

Община Мизия, Кметство с.Софрониево, Читалищно настоятелство, ЦДГ,ОУ

Офелия Крумова

Секретар –библиотекар

0878584352

65

01.06.2011

год.

с.Войводово - ДЦРД

Ден на детето

Значение - местно

Читалищното настоятелство,ДЦРД и секретар-библиотекар

Стефка Ангелова

Секретар -библиотекар

09164/24-64

66

01.06.2011 год.

С.Липница, НЧиталище „Отец Паисий”

Ден на детето

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар -библиотекар

09167/23-22,

 

67

01.06.2011 год.

Гр.Мизия – Площад

„ Свобода”

Ден на детето

Значение - местно

Община Мизия, Читалищно настоятелство, ОУ, ОДЗ

Марияна Ангелова

секретар

09161/ 23-84 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

68

01.06.2011 год.

С.Софрониево на площада

Международен ден за закрила на детето – Традиционни рисунки на асфалт с деца от училището

Значение - местно

Читалищно настоятелство, ОУ, ЦДГ

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

69

 

01.06.2011 год.

С.Крушовица – НЧиталище „Просвета 1899”

Традиционен селищен празник „Спасовден”

Значение - местно

Читалищно настоятелство

ОУ,ОДЗ

Елеонора Нинова – председател

09164 / 23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

70

Юни/ юли 2011

С.Софрониево – Самодейни състави

Участие на самодейните състави в международен фестивал

Значение – културно събитие с международно участие

Читалищно настоятелство

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

71

19.20 - 06.

2011 год.

С.Липница – На площада

Честване на селищния празник-събор Значение - местно

 

Кметство Липница, Читалищно настоятелство, ЦДГ

Галина Христова

Секретар-библиотекар

09167/23-22,

 

72

12.07.2011

год.

с.Войводово -Лятната градина

Селищен празник

Значение - местно

Кметство и читалищно настоятелство

Стефка Ангелова

Секретар -библиотекар

09164/24-64

73

30,31.юли,

1,2 август

2011 год.

 

гр.Мизия

Панаирни дни- концерт на самодейни състави

Значение - местно

Община Мизия, Читалище – гр.Мизия, ОУ, ОДЗ

Николай Нековски- зам.кмет.

09161/23-15

74

19,20,21 Август 2011 год

гр.Копривщица

Участие във фестивал на народната носия

„Жеравна -2011”

Значение - национално

Самодейни състави от НЧиталище „ Пробуда -1927-Софрониево”

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

75

26,27,28.08 август 2011 год.

с.Софрониево - Голям салон на читалището

 

Честване на селищния празник Значение - местно

 

Кметство Софрониево, Читалищно настоятелство, ОДЗ, ОУ
Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

76

01.10.2011 год.

С.Софрониево – НЧиталище

„ Пробуда -1927-Софрониево”

Празник на възрастните хора

Значение - местно

Кметство Софрониево, Читалищно настоятелство,

Клуб на пенсионера, ОДЗ, ОУ

Офелия Крумова

Секретар- библиотекар

0878584352

77

01.11.2011 год.

С.Крушовица – НЧиталище

„ Просвета1899”

Ден на народните будители

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Петя Гашпарова

Секретар библиотекар

09164/23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

78

01.11.2011год.

С.Софрониево – Читалище „ Пробуда -1927 -Софрониево”

Ден на народните будители

Значение - местно

Читалищно настоятелство и ОУ

Офелия Крумова

Секретар -библиотекар

0878584352

79

01.11.2011 год.

Гр.Мизия

Ден на народните будители

Значение - местно

Община Мизия

Читалищно настоятелство

Марияна Ангелова

секретар

09161/23-15 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

80

01.11.2011год.

с.Войводово

ДЦРД

Ден на народните будители

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Стефка Ангелова

секретар-библиотекар

09164/ 24-64

81

01.11.2011 год.

С.Липница – Читалищна библиотека

Ден на народните будители

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Галина Христова

Секретар-библиотекар

09167/23-22,

 

82

ноември

С.Липница – ДСХ „Баба Марта”

Откриване на параклис в ДСХ „ Баба Марта”с.Липница

Кметство с.Липница

Читалищно настоятелство

09167/23-22

83

12.12.2011 год.

С.Софрониево

НЧиталище „Пробуда -1927-Софрониево”

Празник на занаятите

Значение - местно

Читалищно настоятелство

Сдружение на занаятчиите

Офелия Крумова

Секретар-библиотекар

0878584352

84

19-22 декември 2011 год.

НЧиталище „Пробуда -1927-Софрониево”

Коледни конкурси и изложби.Тържества

Значение - местно

Читалищно настоятелство, ОУ,ЦДГ

Офелия Крумова

Секретар -библиотекар

0878584352

85

22 декември 2011 год.

С.Крушовица

НЧиталище „Просвета 1899”-Малкия салон

Коледен бал на самодейците и членове на читалището

Значение - местно

Читалищно настоятелство

ОУ, ОДЗ

Елеонора Нинова

Председател

09164 / 23-72 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

86

23 декември

С.Софрониево

Читалището

Коледно –новогодишен бал със самодейците

Значение - местно

 

Читалищно настоятелство

Офелия Крумова

Секретар библиотекар

0878584352

87

24.12.2011 год.

С.Софрониево

Из селото

Коледуване на деца от ОУ „Отец Паисий”

Значение - местно

Читалищно настоятелство

ОУ

Офелия Крумова

Секретар библиотекар

0878584352

88

24-30.12 .2011 год.

Гр.Мизия – Площад „Свобода”

“Коледен концерт”

Значение - местно

Община Мизия, НЧиталище „Просвета -1915”

Николай Нековски – зам.кмет на община Мизия

09161/23-15

89

25.12.2011 год.

С.Войводово- НЧиталище “Хр.Ботев -1929”

 

Коледна вечер

Значение - местно

Кметство с.Войводово, Читалищно настоятелство

Стефка Ангелова

09164/23-72

90

25.12.2010 год.

С.Липница – Дневен център за възрастни

Рождество Христово

Значение - местно

Кметство с.Липница, Читалищно настоятелство

0916723-22,

 

91

25.12.2011 год.

С.Софрониево – из селото

Раздаване на подаръци по домовете от Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата.

Значение - местно

Читалищно настоятелство

ЕТ „Сърбеница”

Офелия Крумова

Секретар библиотекар

0878584352

92

31.12.2011 год.

с.Липница на открито

Тържествено посрещане на Нова Година

Значение - местно

Кметство с.Липница, Читалищно настоятелство

Румен Шопов –кмет на с.Липница

09167/23-22,

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.