Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2017-1 „Публично състезание” по реда на глава „Двадесет и пета”, чл. 176- 181 от ЗОП и Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП) за „Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест ) обособени позиции:

2017-1 „Публично състезание” по реда на глава „Двадесет и пета”, чл. 176- 181 от ЗОП и Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП) за „Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест ) обособени позиции:

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Хляб и хлебни изделия"

Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Консервирани и преработени плодове и зеленчуци"

Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Месо, риба и месни продукти"

Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Мляко и млечни продукти"

Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Плодове и зелечнуци"

Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Други хранителни продукти"

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"