Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-60 от 03.08.2016 г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план на УПИ Х, кв. 3, кад. № 161, по плана на с. Войводово, собственост на „Пери Транс – Мизия", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с цел смяна предвиждането на подробния устройствен план от „за жилищно строителство" в „за Комплексно обществено обслужване".
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ
/Зап. № РД.11-466/19.08.2016 г./

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"