Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на община Мизия за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на община Мизия за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: На 07 Април 2016 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси /обн. ДВ бр.32 от 22 Април 2016г, попр. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г /, което налага да бъдат направени някои изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

Цели: С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия, се цели синхронизиране на направените изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.

Финансови средства: За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати: С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде приведено в съответствие - местната подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Мизия.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство.

Проектът на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия, е публикуван на официалната страница на Община Мизия на 13.10.2016 г.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"