Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с промените в ЗОС и ЗСПЗЗ, да се прецизират пропроцедурите при провеждане на търгове/конкурси за отдаване под наем на общинско имущество. Удължен е срокът за отдаване под наем на имоти – публична и частна общинска собственост, а именно до 10 години, което дава по-голяма възможност на наемателите за възвращаемост на вложените от тях инвестиции.
Целите, които се поставят с новата Наредба са:
- Да се приведат в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, разпоредбите на горепосочената Наредба.
- провеждане и обезпечаване на собствената политика на Общината;
- по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на Общината;
- облекчаване на процедурите за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в определени случаи и за определени цели, с цел по-голяма оперативност.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Яснота и прозрачност на процедурите. Ускоряването им във времето и реализиране на поставените цели в годишната програма и Стратегията за управление на общинската собственост. по-голяма оперативност и целесъобразност на процедурите; подобряване на работата на администрацията и общинския съвет при управлението на имотите

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-пром.Наредба №5.doc)Проект Наредба №5 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"