Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ - ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имоти: №026001, №025001, №025002, №025003, №025004, №025005, №025006 в местността „Долно ливаде", в землището на гр.Мизия и имоти №084002, №081003, №081007, №081008, №081014, №081015 в местността „Блатото", в землището на с.Сараево, община Мизия, област Враца, за промяна на предназначението на земеделска земя за обект „Рибовъдна ферма за отглеждане на есетрови риби за добив на месо и хайвер".
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИД".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"