Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-3255/18.08.2016 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Враца

КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-3255/18.08.2016 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Враца

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

КОНКУРС по МЗ рег.№ 8121К-3255/18.08.2016 г. за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Враца към Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- пожарникар - старши пожарникар - 10 (десет) вакантни длъжности;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 6 (шест) вакантна длъжност;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши инспектор ІІІ - І степен - 2 (две) вакантни длъжности.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТИ, които всеки кандидат следва да подготви:
1. Автобиография-подробна, саморъчно написана;
2. Ксерокопие от лична карта;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование /при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение- удостоверение за признато образование/;
4. Копие на Свидетелство за управление на МПС категория С и документ от Пътна полиция при СДВР или ОД на МВР удостоверяващ, че кандидатът не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата, през последните три години - за длъжностите „водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар„ и „ водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) „
5. За длъжността „водач на специален автомобил ІІ-І степен, той и пожарникар (водач на подемно - транспортни машини)" - копие от документ, удостоверяващ правоспособност за работа с подемно-транспортни машини.
6. Обикновена картонена папка.

ДОКУМЕНТИ /образци/, който се получават от "Човешки ресурси"
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Анкетна карта;
3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство;
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по член 3а, алинея 1 и 2 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.;
7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен" - в случаите на член 8, алинея 2 от Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г.;
8. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни.
9. Бележка до ЕЛК за медицинско освидетелстване.

Място за подаване на документите за участие в конкурса се приемат в „Човешки ресурси" на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца, от 30.08.2016 г. до 13.09.2016 г., всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. на адрес: гр. Враца, бул. ,,Втори юни " № 58, телефон за връзка – 092(692-616).

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"