Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-02-15-85 от 18.08.2016г. на Заместник министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е разрешено на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) –план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствена площадка на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД разположена на територията област Враца, община Козлодуй – землището на гр.Козлодуй и област Враца, община Мизия – землището на гр.Мизия.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-р В. Крушовенски

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"