Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование" за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование" за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Сдружение „ЛИДЕР –Личности идей и действия са ефективни решения" съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива"
ОБЯВЯВАТ

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование"
за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование" има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата закупува и предоставя карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
Условия за участие на учениците
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Силна мотивация да завършат средно образование;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
6. Редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ : 15 Юли, 2016г.

Необходими документи за кандидатстване
Кандидатите трябва да предоставят/изпратят на сдружение ЛИДЕР по
пощата на адрес: гр.Благоевград, ул."Ал.Стамболийски „ № 54 А
или електронна поща : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , с надпис Програма" Равен шанс"
следните документи :
1. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);
3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
а) Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца;
Или:
б)Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби;
Или:
в)Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
5. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител;
6. Декларация за лични данни от родител/и ;
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
ФОРМУЛЯР
ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ
Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (препоръчително най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.
Подкрепата за проект „Равен шанс: достъп до средно образование" е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Л.И.Д.Е.Р. и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"