Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини За вас младежи - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

За вас младежи - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ЗА ВАС МЛАДЕЖИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТА, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

  • Придобиване на ценен първи професионален опит, чрез стажуване по специалността си при работодател за период от 6 месеца;

През 6 месечния период на стажуване, Вие ще бъдете:

- наети по трудов договор.

- ще изградите трудови навици с помощта на определен от работодателя наставник;

- ще Ви бъде изплатено месечно трудово възнаграждение в размер на 300 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТА

Младежи до 29 годишна възраст, които са:

  • регистрирани в бюрата по труда;

  • завършили средно или висше образование (дипломирани);

  • без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище;

  • не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентичени със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатстват по Проекта.

Необходими документи за включване в проекта:

  1. Заявление за участие в Проекта (по образец) за избрано работно място;

  2. Насочващо писмо до работодателя (изготвя се от бюрото по труда). 

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

 

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"