Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 на ОбС-Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия

Проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 на ОбС-Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени в тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество и предоставено за стопанисване и управление към Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, приета с Решение №139/26.09.2008г. на ОбС-Мизия.
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Основните причини, налагащи промените в тарифата към Наредба №5, са приравняване на наемните цени за ползване под наем на земи за земеделски нужди в регулационни граници на населените места и извън регулационните граници на населените места /по КВС/.
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства.
Очакваните резултати от прилагането на актуализираната тарифа в наредбата са получаване на реални приходите от наеми за отдадени под наем общински земи за земеделско ползване.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ-Наредба №5-тарифа.doc)Проект на Наредба № 5 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"