Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини За вас работодатели - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

За вас работодатели - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира набирането на заявки по

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

Проектът Ви дава възможност да наемете за стажуване за срок от 6 месеца безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), които нямат трудов стаж по специалността.

Вие ще определите наставник, който да обучава наетите стажанти за период от 6 месеца. Всеки наставник може да обучава от 1 до 7 младежи.

Проектът Ви осигурява месечен финансов стимул в размер на 300 лв. за всеки нает по трудов договор за стажуване безработен младеж за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

На всеки определен от Вас наставник, който ще обучава стажуващите младежи, ще бъде изплатено месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата за страната в рамките на 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

В ПРОЕКТА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ:

Работодатели, които:

  • разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство;

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ :

  • Държавни администрации;

  • Общински администрации;

  • Структури на съдебната система

     

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

Тел. 09171 24-65; 09171 22-87

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"