Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл. 97 и във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Община Мизия уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са изработени и са предмет на консултации със заинтересуваната общественост Предварителен проект на Общ устройствен план (ПП на ОУП) на община Мизия, Доклад за Екологична оценка на ПП на ОУП и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони на ОУП.
Документите са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, в сграда на община Мизия, ул. "Георги Димитров" 25-27, в Центъра за информация и обслужване на гражданите и са публикувани на интернет страницата на община Мизия на електронен адрес: https://miziabg.com/
Общественото обсъждане ще се проведе, както следва:
На 16.03.2016 г. от 14.00 часа в гр. Мизия, малката зала на читалище „Просвета 1915", ул. „Георги Димитров" №18А.
На 17.03.2016 г. от 14.00 часа в с. Крушовица, залата на читалище „Просвета", ул. „Васил Воденичарски" №16.
Писмени становища, мнения, препоръки и въпроси по представената документация могат да се внасят всеки работен ден в Центъра за информация и обслужване на гражданите от датата на публикуване на настоящето съобщение, но не по-късно от 24.03.2016г.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"