Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), в обхвата на УПИ VІІІ и ІХ, кв. 1, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, собственост на Община Мизия, с цел обединяването им и смяна на отреждането от „за жилищно строителство" в „за обществено обслужване" и изграждане на квартален клуб.
Изработеният проект се намира в община Мизия, Дирекция „УТИСХД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14-дневен срок от датата на получаване, до Общинска администрация гр.Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"