ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Споразумение за създаване на масиви за ползване по чл. 37в, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :

BG68UBBS88883312134401, BIC:UBBS BGSF

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 Обява Понеделник, 21 Юни 2021 70
2 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА Четвъртък, 29 Април 2021 1115
3 СЪОБЩЕНИЕ Петък, 12 Март 2021 1046
4 ЗАПОВЕД №РД.11-124 /09.03.2021г. Сряда, 10 Март 2021 959
5 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Петък, 26 Февруари 2021 1346
6 Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища Четвъртък, 07 Януари 2021 1290
7 Заповеди за одобряване масиви за ползване по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стоп. 2020/2021год. Четвъртък, 08 Октомври 2020 1658
8 ГРАФИК - СРЕЩИ чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Петък, 21 Август 2020 2019
9 ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА Понеделник, 10 Август 2020 2251
10 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ Понеделник, 04 Май 2020 1909
11 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Понеделник, 02 Март 2020 2090
12 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Сряда, 22 Януари 2020 1985
13 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Вторник, 10 Декември 2019 2476
14 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Понеделник, 30 Септември 2019 2435
15 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Вторник, 09 Юли 2019 2378
16 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Петък, 21 Юни 2019 2203
17 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Вторник, 07 Май 2019 2366
18 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Петък, 03 Май 2019 2246
19 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Петък, 03 Май 2019 2290
20 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Сряда, 24 Април 2019 2212
21 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Вторник, 23 Април 2019 2220
22 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Четвъртък, 11 Април 2019 2207
23 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Вторник, 05 Март 2019 2650
24 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Четвъртък, 21 Февруари 2019 2644
25 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Сряда, 20 Февруари 2019 2342
26 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 20 Февруари 2019 2664
27 ОБЯВЛЕНИЕ Вторник, 20 Ноември 2018 3022
28 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Понеделник, 19 Ноември 2018 3261
29 ОБЯВЛЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 2826
30 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Сряда, 03 Октомври 2018 3077
31 БЮЛЕТИН НА НАП Вторник, 02 Октомври 2018 2733
32 Брошура и обява теренни проверки Понеделник, 17 Септември 2018 3173
33 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Понеделник, 13 Август 2018 4286
34 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Понеделник, 06 Август 2018 3761
35 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Четвъртък, 02 Август 2018 3529
36 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Петък, 27 Април 2018 4332
37 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 23 Февруари 2018 3513
38 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Петък, 12 Януари 2018 4385
39 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Четвъртък, 26 Октомври 2017 4784
40 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Четвъртък, 27 Април 2017 7716
41 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 24 Февруари 2017 9150
42 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Петък, 24 Февруари 2017 9785
43 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Петък, 10 Февруари 2017 9049
44 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Сряда, 02 Ноември 2016 6089
45 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Сряда, 26 Октомври 2016 6022
46 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Понеделник, 08 Август 2016 6498
47 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Петък, 24 Юни 2016 6313
48 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Петък, 24 Юни 2016 6620
49 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 6391
50 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 6785
51 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Четвъртък, 23 Юни 2016 7022
52 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Четвъртък, 23 Юни 2016 6832
53 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Понеделник, 22 Февруари 2016 11699
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"