ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
ДИРЕКЦИЯ "АПИОФД "
Име Позиция Телефон
Венера Георгиева Директор 09161/23-15 вътр. 124
Христинка Петрова Гл. спец. "Бюджет и финанси" 09161/23-15 вътр. 107
Деяна Венкова Ст. счетоводител 09161/23-15 вътр. 116
Изабел Атанасова Гл.спец."Административно обслужване на населението" 09161/23-15; вътр. 118
Петя Беляшка - Савчева Главен счетоводител 09161/23-15 вътр. 124
Росица Ценкинска Гл. спец. "Човешки ресурси" 09161/23-15 вътр. 108
Таня Каменовска Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Илияна Каменова Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Горан Златков Юрисконсулт 09161/23-15 вътр. 119
Мирослава Тодорова Ст. спец. "Административно обслужване на населението" 09161/23-15; вътр. 118
Виолета Кашова Гл. спец. "Приходи" 09161/23-15 вътр. 118
Ваня Мойсовска-Нинова Ст.спец. "Приходи" 09161/23-15 вътр. 103
Нели Братанова Ст. спец. "счетоводител" 09161/23-15 вътр. 107
Виктория Петрова Ст. спец. "ГРАО" 09161/23-15 вътр. 118
Маргарита Фенерска Ст. спец. "Счетоводител" 09161/23-15 вътр. 118
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"